дарение
дарение / netinfo
Община Прага и зоопаркът в чешката столица дариха специализиран автомобил в помощ на дейността на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора. Дарението прие зам.-кметът на Община Стара Загора Красимира Чахова, която благодари за съдействието и подкрепата за опазването на природата на България и на свой ред предаде ключовете на автомобила Субару Форестър на представителите на центъра.

Посещението бе в контекста на дългогодишното партньорство на Спасителния център с Община Прага и съвместната работа по опазването на египетския лешояд в България. През годините чешката община финансира изграждането на волиери в Центъра, както и редица теренни дейности по опазването на вида.

След като разгледаха Спасителния център, гостите се запознаха с дейността на Зелени Балкани и Спасителния център за опазването на една от най-редките птици у нас – египетския лешояд. От своя страна те представиха разнообразните си дарителски инициативи и консервационни дейности  за опазване на видове по целия свят.