Зам.-министър Султанка Петрова
Зам.-министър Султанка Петрова / Дарик - Враца
Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора кани безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда и работодатели на среща със зам.-министъра на труда и социалната политика Султанка Петрова.

Повод е информационната кампания под мотото „Промяната е в наши ръце” за популяризиране и повишаване осведомеността във връзка с новата Стратегия за активен живот на възрастните хора и новоприетия Закон за предприятията на социалната и солидарната икономика.

Срещата ще се проведе на 19 юни в сградата на Общината, зала „Фоайе” на партера , от 9:30 до 13:30 часа.