Султанка Петрова: Искаме хората с предприемачески дух да развият социалната и солидарна икономика на местно ниво

sultanka
sultanka / dariknews.archive
След Видин и Монтана, Плевен е третият град в който се провежда една от срещите, част от информационната кампания „Промяната е в нашите ръце“, която е организирана от Министерството на труда и социалната политика, дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции”, съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи.
Информационната кампания „Промяната е в нашите ръце” е свързана с новата Стратегия за активен живот на възрастните хора и стимулиране сътрудничеството при прилагане на насърчителните мерки за социалните предприятия, заложени в Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика.
Преди да започне срещата, която се провежда в Плевен зам.-министърът на труда и социалната поитика Султанка Петрова обясни:
Предприятията от Социалната и солидарна иккономикадават възможност да се намалят неравенствата, хората да бъдат включени в пазара на труда. В Закона са включени всички уязвими групи на българското общство. Те са 13 и това е първият закон, който включва всички уязвими групи, сред които за младежи до 29 години, хора, които отглеждат деца с увреждания, хора с увреждания, хора, които са изтърпели наказания, наркозависими или хора, зависими от алкохол.
Другото изключително важно е, че всъщност даваме възможност за развитие на социалната и солидарна икономика на местно ниво. Защото регионалните развития са много големи, дисбалансът също е много голям и за нас ще бъде много важно да мотивираме местната власт да започне да развива тази политика. Това е нова политика за България и започва през 2012-та година, но в ЕС тя е изключително развита, защото над 14,5 милиона души вече работят в социалната солидарна икономика. Бихме искали хората, които имат предприемачески дух да бъдат мотивирани да започнат да развиват социалната и солидарна икономика на местно ниво“, каза още зам.-министъра на труда и социалната политика Султанка Петрова.