/ Тракия икономическа зона
Ръководители на осем фирми, четири български и четири аржентински, участваха в дистанционна среща, инициирана от Негово Превъзходителство г-н Алфредо Нестор Атанасоф, извънреден и пълномощен посланик на Република Аржентина в България, съобщиха от Тракия икономическа зона.

60 ученици от 4 гимназии започват практика в Тракия икономическа зона

В webinar-а, чийто домакин и организатор бе екипът на „Тракия икономическа зона“, се включиха с презентации и обсъждания „ROCA VIVIENDAS“, „OKINOI“, „OVNISA“ и „INDAVE“, а от българска страна - „MILARA International“, „BTL Industries“, „MECALIT Group“ и „PRIME Holding“.

Тракия икономическа зона

„Целта ни е сближаване на компаниите, работещи в сектори от взаимен интерес“, подчерта в началото на онлайн срещата посланикът. Според него това е първата стъпка за по-силното укрепване на двустранните икономически отношения между Аржентина и България.

„Всички ние сме силно впечатлени от Вашата голяма активност веднага след поемането на дипломатическия пост в България“, обърна се инж. Пламен Панчев към Негово

Фирмите от Тракия икономическа зона с предложения как да избегнем „икономическата карантина“

Превъзходителство г-н Алфредо Атанасоф. Управителят на „Тракия икономическа зона“ инж. Панчев подчерта, че посланикът помага за работещи икономически отношения и сътрудничество между България и Аржентина не само на държавно, а и на частно ниво - бизнес за бизнеса („B2B“).

Участниците в уеб срещата ще продължат комуникацията директно помежду си. От ТИЗ предложиха създаване на онлайн платформа с информация за български и аржентински фирми с възможности за контакти помежду им.