Дават още 52 млн.лв. за приемни семейства на деца в риск
Дават още 52 млн.лв. за приемни семейства на деца в риск / Снимка: Дарик, архив
184 сигнала са постъпили през месец ноември в „Закрила на детето”. От тях има констатиран риск за 35 деца, за които са отворени случаи.
 
319 са децата, които са били настанени в семейството на близки или роднини, в социални институции 182, а 134 в социалната услуга-резидентен тип.
 
Към 30 ноември от област Стара Загора са утвърдени и вписани 78 семейства в регистъра на утвърдените приемни семейства, от  които едно е доброволно, а 77 професионални. 56 са настанените деца в тях. За същия период в регистъра по осиновяване е вписано едно дете.