2146 деца в първи клас с помощ от държавата
2146 деца в първи клас с помощ от държавата / DarikNews.bg, архив

През месец октомври в област Стара Загора броят на лицата и семействата, подпомогнати с месечна помощ е 1 917, изплатената сума е в размер на 169 217 лв.
Броят на подадените заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление е 7 906. Броят на издадените заповеди за отпускане на целева помощ e 6 743, отказаните са 1 163. В сравнение със същия период на миналия отоплителен сезон, приетите заявления са 636 по-малко.

На 15 октомври приключи приемането на заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по реда на чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца. Броят на подадените заявления-декларации е 2 134. Броят на издадените заповеди за отпускане на помощта е 2 103 за 2146 деца. В сравнение с миналата година броят на подадените заявления-декларации за еднократна помощ за първокласници е с 59 по-малко.