930 лева месечна помощ за дете с над 90% увреждане
930 лева месечна помощ за дете с над 90% увреждане / община Стара Загора

Майките на деца с увреждания ще получават месечни помощи в зависимост от степента на увреждане на детето. Това е заложено в бюджета на Министерството на труда и социалната политика за следващата година, каза в Стара Загора министър Зорница Русинова.

"Ако детето е с увреждане над 90% майките ще получават по 930 лева месечно. Ако увреждането е между 70 и 90%, помощта ще бъде в размер на 450 лева, а ако е между 50 и 70% - 350 лева. Няма значение какъв е доходът на семейството и за какво ще се използват парите", обясни министър Зорница Русинова.

Тя посочи още, че в момента безработицата е с най-ниските нива за последните 11 години.
„Фокусът в политиките на пазара на труда е насочен върху дълготрайно безработните и неактивните младежи. Бюрата по труда ще работят с тези групи още по-активно, като ще им се предоставя непрекъснато актуална информация за обучения и квалификации, както и ще се посредничи активно за постъпването им на работа", подчерта Русинова.

Министърът акцентира и върху схемата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" за предприемчиви младежи. По нея ще се отпускат кредити от 5000 до 50 000 лв., които ще се използват за стартиращи или нови предприятия, които функционират от не повече от 2 години. За тази инициатива са заделени 70 млн. лв. и предстои да бъде отворена от догодина. Предвидена е и специална схема, по която младите хора ще могат да получат финансови и правни консултации за изготвяне на бизнес план.