1 414 с целева помощ за отопление

/ ThinkStock/Getty Images
Целева помощ за отопление през настоящия сезон в общините Стара Загора и Опан  е отпусната на 1 414 човека.  Общо подадените молби са 1 707 , като на петима от Опан и на 288 от Стара Загора е отказано.

Кандидатстваме по програма за алтернативно отопление

Най-честото основание за отказ
е, че средномесечният доход надвишава минималния по закон. На второ място се нарежда имотна сделка или прехвърляне на идеална част срещу заплащане. Това лишава хората от възможността пет години да получават подобни помощи, припомни директорът на Социално подпомагане Павлина Делчева.

787 са подадените молби за енергийна помощ, а за подпомагане с твърдо гориво са 864. Заради поскъпването на енергоносителите помощта от 374 лева, която се полага за петте месеца на зимата, е изплатена накуп и средствата се получават от хората по сметки.

Около 210 000 българи, одобрени да получат енергийна помощ през този зимен сезон, ще получат и еднократна добавка от 100 лева, заради поскъпването на тока, парното и други енергоносители.