Местните данъци и такси в Стара Загора се плащат от разстояние само с ЕГН или Булстат
Местните данъци и такси в Стара Загора се плащат от разстояние само с ЕГН или Булстат / Община Стара Загора
Има вероятност Стара Загора да не бъде одобрена заради ниските нива на фини прахови частици
Община Стара Загора да участва като асоцииран бенефициент в Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, финансиран по Програма LIFE на Европейския съюз, решиха общинските съветници. Координиращ бенефициент е Столична община, а останалите асоциирани бенефициенти са общините Бургас, Русе, Велико Търново и Монтана.
 
По думите на ресорния зам.-кмет Йордан Николов обаче, има вероятност Стара Загора да не бъде одобрена. Причината според него е, че за втора поредна година „сме под нормите по показател фини прахови частици и ако това се случи за трета година, няма да ни позволят да кандидатстваме за тези средства”.
 
Целта на програмата е да се премине към алтернативни форми на отопление като се предоставят котли на пелети или газ на онези семейства, които през зимата използват предимно твърдо гориво. „Ако кандидатстваме и бъдем одобрени, експерти ще обследват кварталите с твърдо гориво и ще преценят къде и на кого да бъдат дадени тези близо 1000 котлета”, обясни Николов.
 
Единственият проблем в качеството на атмосферния въздух на Стара Загора е свързан с епизодично (предимно през зимните месеци) превишаване на допустимите норми по показателя фини прахови частици с размер 10 микрона, като основните източници за това са битовото отопление и транспорта, сочи цялостен анализ на резултатите от многогодишния мониторинг на КАВ.
 
Намаляването на емисиите от битово отопление чрез замяна на горивната база от твърдо гориво към по-високо екологично има социален и икономически аспект и не може да бъде реализирано само с административни мерки (информиране, ограничаване, забрани, санкции). Това е и основната причина за участието на общините в Интегрирания проект, който ще се реализира от 2019 до 2024 година и ще премине през три фази.
 
В първата е включено проучване и анализ, а във втората, която е с продължителност 18 месеца, ще има тестване на схемата за преход към алтернативни форми на отопление за 80 старозагорски домакинства. Последната фаза от проекта е 3-годишна и включва същинско прилагане на схемата за преход към алтернативни форми на отопление на около 950 старозагорски домакинства.
 
За изпълнението на проекта община Стара Загора участва със собствен принос от 1 161 574.28 лева. Към настоящия момент проектът е на етап оценка за одобрение за финансиране.