/ iStock/Getty Images
Столичният общински съвет (СОС) одобри разход от бюджета на Столична община на стойност 62 751.22 лв. в полза на Фондация "Асоциация за развитие на София", с който да се покрие таксата за издаването на визата за проектиране и разрешението за строеж за Къщата на децата в София. 

Вносители на доклада са общинските съветници от ГЕРБ-СДС Малина Едрева и Диян Стаматов.

В мотивите към доклада те посочват, че децата, младите хора и специалистите, работещи за правата на децата, се нуждаят от място, където да учат и да участват активно в развитието на демократични ценности и да са част от цялостна програма за детско и младежко участие, като част от неформално образование на само за София, но и за цялата страна.

Подобно място ще играе важна роля за децата и възрастните, защото това ще е пространство, в което обстановката ще бъде приятелски настроена към децата и като интериор и визия. Планът е това да се превърне в обучителен център за детски и младежки права. Къщата на децата ще е обучителен център, който ще се управлява като социално предприятие и в него ще работят деца и млади хора, които излизат от грижа, а това са-  домове за деца, приемни семейства или деца в трудно положение. 

Целта е да се изгради Къщата на децата като социално предприятие, което ще предоставя подкрепа и ще даде възможност на уязвими групи деца и млади хора, които да бъдат наети и да получат професионални умения. 

В допълнение проектът ще помогне на повече от 130 организации в България, които работят с деца и семейства.

Къщата на децата ще бъде на 5 етажа, като ще бъдат съобразени с всички изисквания свързани е мобилността и достъпността на сградата за множество дейности с деца и възрастни. Ще има зали за срещи и обучения, малка библиотека за правата на децата, кафетерия, която ще обслужва посетителите. Освен това ще има малък хостел и хотелско наставяните за дена и възрастни, идващи от страната, като всичко това ще се управлява като социално предприятие. Ще има целогодишна програма за деца и семейства, в която НПО на територията на София ще предоставят различни свои проекти, дейности и програми за деца и родители.

В Къщата ще има вътрешни и външни пространства за спорт и интерактивни дейности.

Застроена площ на сградата е 4482 кв. метра. 
БТА