/ sxc.hu
Столичният общински съвет ще обсъди на утрешното си заседание дали да отпусне заем от 20 000 лева.

Средствата са за допълнителните трудови възнаграждения от януари до април на здравните медиатори, които работят на първа линия в условията на пандемия от COVID-19 с малцинствените групи в столицата.

Дейността на сертифицираните от Министерството на здравеопазването медиатори е държавно делегирана и средствата за основните и допълнителните им възнаграждения се възстановяват от държавния бюджет. Докато това стане, е необходимо парите да се осигурят от бюджета на дирекция "Здравеопазване" към Столичната община.

Към Столичната община работят общо 10 здравни медиатори, които след конкурс за длъжността са преминали обучение и изпит във Факултета по обществено здраве на Медицинския университет.

За своята дейност медиаторите получават от държавата по една минимална заплата на месец, а за работата си в условията на пандемия Министерството на здравеопазването им осигурява допълнително по 650 лв. брутно.

Средствата, отпуснати заемообразно от Столична община за медиаторите, се възстановяват от МЗ в срок от 30 дни след получаване на отчет за изплатените допълнителни възнаграждения, информират от СОС.
 
БТА