/ iStock/Getty Images
Нови 50 здравни медиатори от цялата страна ще бъдат обучени. Това съобщиха от Националната мрежа на здравните медиатори. Обучението се организира за девета поредна година и е в партньорство с Факултета по обществено здраве към Медицински университет-София.

Тази година занятията ще се провеждат дистанционно. Обучението продължава един месец, след което се провежда изпит. Новите здравни медиатори ще работят в 41 общини.

Образованието и интеграцията на ромите и хората от уязвимите групи

Здравните медиатори се избират по определена процедура, като основни критерии за избора са завършеното средно образование, принадлежността към общността, в която ще работят, познаването на проблемите на общността и съпричастността към тях, владеенето на езика на общността.

През настоящата година, с бюджет, осигурен от държавата, в България ще работят 260 здравни медиатори в 136 общини.