/ Sofia.bg
Мащабно учение за реакция при земетресения се провежда край Монтана. В него участват екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столична община.

В рамките на 36 часа ще се работи без почивка със смяна на спасителните екипи, като ще се наблегне на  последователността на действията, ефективността, бързината и координацията.

учение
Sofia.bg


Алпийският екип на дирекцията ще се включи в издирвателната и спасителната дейност за спасяване на оцелели. Дирекцията ще използва и модерна и ефективна техника за издирване при земетресение, специална камера с широк диапазон на техническа спецификация, включително и експлоатация в условия под вода.

учение
Sofia.bg


Участието в учението е във връзка с изпълнението на проект „Мащабно управление на земетресенията на Западните Балкани чрез съвместни дейности по трансгранично сътрудничество“.

Той предвижда подготовка и провеждане на международно теренно учение за гражданска защита съвместно с екипи на участващите партньори с основен сценарий голямо земетресение на територията на Черна гора.

учение
Sofia.bg

Столична община