/ dariknews.archive
От 01 септември до 01 октомври се приемат документи на кандидати за месечна стипендия и еднократно финансово подпомагане - есенна сесия по “Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен” .

Изграждат Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания

Месечна стипендия се отпуска за период не по-дълъг от шест месеца. Стипендия се присъжда на дете и/или младеж, с поне пет значими изяви на местно, регионално или национално ниво, класирано до трето място за последните две години, считано от датата на подаване на кандидатурата.

Дете/младеж е всяко дете/младеж, живущо на територията на Община Сливен, което е обхванато от образователната система в предучилищен, начален, основен и среден образователен курс.

Ротари клуб-Сливен оборудва чуждоезиков кабинет на бъдещето в ПГЗЕ „Захари Стоянов” (СНИМКИ)

Финансовият стимул се присъжда на дете и/или младеж, участник в инициативите, включени в общинската програма за финансово стимулиране на деца с изявени дарби, класиран до трето място за последната година, считано от датата на подаване на кандидатурата.

Дете/младеж е всяко дете/младеж, живущо на територията на Община Сливен, което е обхванато от образователната система в предучилищен, начален, основен и среден образователен курс, както и всяко дете до 6 годишна възраст, живущо на територията на Община Сливен (независимо дали посещава детска градина).

Наградиха с грамоти отличниците в Сливенска област  

Процедура на кандидатстване за месечни стипендии и еднократен финансов стимул: Приемане на документи за есенна сесия: стартира на първи септември и завършва на първи октомври всяка година.

Сливенските гимназисти с по-добри резултати по математика

Комисията разглежда подадените кандидатури и излиза с решение за есенната сесия в срок до десети ноември.
 
Документите на кандидатите за стипендии ще се приемат чрез:

- деловодството на Община Сливен;
- секретаря на Комисията по стипендиите;
- по пощата;

 
Формуляр от искането за предоставяне на финансова помощ можете да получите от:

- деловодството на Община Сливен;
- секретаря на Комисията по стипендиите


За по-подробна справка: Община Сливен, стая 102, тел. 611 102.

Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби е публикувана на сайта на Община Сливен /www.sliven.bg/