/ netinfo
Огнище на птичи грип откриха в сливенското село Глушник. Заболяването е потвърдено с лабораторни анализи. Със същата заповед областният управител нарежда да се вземат всички необходими мерки за ликвидиране и ограничаване на разпространението на болестта, които са разпоредени от д-р Дамян Илиев, изп.директор на Българската агенция по безопасност на храните. 

Мерките включват принудително унищожаване на всички птици в село Глушник, почистване и многократна дезинфекция на помещенията за птици, транспортните средства, на дворовете и улиците в и около птицевъдния обект.

Общинската епизоотична комисия заседава извънредно

Собствениците на убитите птици ще бъдат обезщетени съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове.

Днес започна изземването на птиците от стопанствата в селото. По предварителни данни, в Гушник се отглеждат между 400 и 1000 птици. На място са изпратени 4 екипа на Областната дирекция по безопасност на храните. Съдействие им оказват представители на полицията, както 15 сътрудници, осигурени със съдействието на кмета на община Сливен Стефан Радев.

Областният управител Чавдар Божурски апелира към стопаните да проявят отговорност, да предоставят на екипите всички отглеждани птици, за да се предотврати разпространението на острозаразното заболяване.
 
Забрана за пазари, изложби и други събирания на птици

Във връзка с констатираното огнище са определени предпазна зона от 3 км около животновъдния обект, в която влизат селата Глушник и Калояново, както и наблюдавана зона от 10 км, в която влизат селата Ттрапоклово, Драгоданово, Блатец, Жельо войвода, Камен, Тополчане, Сотиря, Горно Александрово и Седларево.

В тези зони изрично се забранява търговията и предвижването на домашни, диви и други птици и яйца за разплод, както и разселването на птици за подновяване на дивечовия запас.

По заповед на областният управител на Сливен  Чавдар Божурски Областната епизоотична комисия ще проведе извънредно заседание на 6 ноември, понеделник.