птичи грип
птичи грип / fermer.bg
Областният управител  на Силистра да издаде заповед за забрана за провеждане на пазари и изложби на птици на територията на областта, както и за  незабавно свикване на общинските епизоотични комисии. Това са част от приетите решения по време на днешното заседание на Областната епизоотична комисия в Силистра, във връзка с установените огнища на птичи грип в областите Добрич и Хасково.

Птичи грип в Стефаново, унищожават 11 000 птици

Сред  мерките,  наложени със заповед на директора на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Себахтин Халид, са организирането на съвместни проверки с представители на Орнитоложките дружества, Ловно-рибарските дружества и Държавните лесничейства за наличие на болни или умрели диви мигриращи и синантропни птици; извършване на проверки на действащите птицевъдни обекти и люпилни, както и недопускане на  излизането на птиците извън помещенията на отглеждане.

Целта е ограничаване и ликвидиране на болестта „инфлуенца по птиците“ на територията на област Силистра. Кметовете на населените места, официалните ветеринарни лекари и регистрираните ветеринарни лекари трябва да разпоредят на собствениците на птицевъдните обекти и на собствениците на лични стопанства да не допускат излизането на птиците извън помещенията на отглеждане, както и да осигурят оптимални условия за предотвратяване на контакти между птици, живеещи в дивата природа и домашните птици и други.

Засега в Силистренска област няма регистрирани случаи на птичи грип, съобщи по време на заседанието,  д-р Валентив Милчев, началник на отдел "Здравеопазване на животните" в ОДБХ-Силистра.