Обществените посредници искат съвещателен глас в работата на комисиите в общинските съвети
Обществените посредници искат съвещателен глас в работата на комисиите в общинските съвети / Darik news

“Местният обществен посредник е институция зависеща от личността и нейните качества”, каза общественият посредник на община Нова Загора Мишо Бахов по време на втората национална среща на местните обществени посредници, която се проведе в Нова Загора. Разискваха се законодателната рамка и промени в ЗМСМА, които ще бъдат представени на вниманието на Комисията по местно самоуправление, Законодателната комисия и Комисията по правата на човека към Народното събрание.

Исканите промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация са свързани с възможностите обществените посредници по места да правят предложения пред общинските съвети, да получат право да разполагат с бюджетите си по принципа на делигираните бюджети. Участниците в срещата искат да се разгледа и процедурата по избор на обществен посредник, тъй като сегашната процедура изисква 2/3 от гласовете на общинските съветници, което на места е много трудно да бъде постигнато, както и да участват в работата на комисиите на общинските съвети и да имат право на съвещателен глас.

По време на срещата стана ясно, че от 10 май в община Хаджидимово има избран обществен посредник, с което обществените посредници в България вече са 18. Втората национална среща на обществените посредници приключи с концерт под надслов “Децата на Нова Загора – нашето бъдеще”. Концертът бе организиран по повод първата годишнина от встъпването в длъжност на обществения посредник на община Нова Загора Мишо Бахов.