/ община Стралджа
99 декара нови гори ще бъдат залесени и ще бъдат попълнени 46 декара култури в ДЛС-Паламара.

Служители на стопанството вече са попълнили 15 декара горски култури в землището на Каолиново. Новите гори са създадени преди две години, но заради високите температури и продължителното засушаване през летните месеци част от фиданките са изсъхнали.

Въпреки изключително слабото семеносене на дъбовете през настоящата година, служители на стопанството са успели да съберат над 80 кг жълъд от червен дъб, използван за попълването, отбелязват от пресцентъра на СИДП.

В ДЛС-Паламара в момента се извършва и предвидената почвоподготовка за залесяване на 54 декара тополови култури.
 
БТА