/ iStock
Средната брутна месечна работна заплата в Шуменско за октомври 2022 г. е 1470 лв., за ноември - 1443 лв., а за декември - 1543 лв. Средното възнаграждение в областта обаче остава по-ниско от това за страната, което за декември е 1947 лева. Това съобщиха днес от Териториалното статистическо бюро.  

По размер на средната работна заплата за декември област Шумен заема десето място сред 28-те области на страната. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) - 2692 лв., а с най-ниско е област Благоевград - 1265 лева.

Минималната работна заплата вече ще бъде 50% от средната за страната

През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен нараства спрямо третото тримесечие на 2022 г. с 5,8% и достига 1485 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", "Образование" и "Хуманно здравеопазване и социална работа". Най-голямо намаление на заплатите се наблюдава във "Финансови и застрахователни дейности", "Операции с недвижими имоти" и "Хотелиерство и ресторантьорство". 

През наблюдавания период средното месечно възнаграждение в областта нараства с 14,4 процента спрямо същото тримесечие на 2021 г. Спрямо същия период на предходната година, средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 9,5 на сто, а в частния сектор - с 16,9%.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на декември 2022 г. намаляват с 474, или с 1,1 процента спрямо края на септември 2022 г., като достигат 43 954 души. 
Станимир Савов, БТА