Проектът Прозрачна и ефективна съдебна система бе представен в Шумен
Проектът Прозрачна и ефективна съдебна система бе представен в Шумен / netinfo
Проектът “Прозрачна и ефективна съдебна система в Североизточна България, ползваща се с обществено доверие” бе представен по-рано днес, по време на презентация, която се състоя в Областна администрация-Шумен.

Той се реализира от Център на НПО – Разград, с подкрепата на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа. На форума бе представен и тримесечен аналитичен доклад от гражданското наблюдение на съда.

Участие в срещата взеха и представители на Окръжен и Районен съд – Шумен, Областна администрация, местната власт, социални, здравни и образователни експерти. Основна дейност по проекта е наблюдението на съдебни дела, в които едната страна е представител на уязвими групи – етнически малцинства, хора с увреждания, жертви на насилие и др.

Чрез представения доклад бяха обобщени резултатите от констатациите на 12 граждански наблюдатели. Предмет на наблюдения са дела , разглеждани в съдилищата на Разград, Силистра, Добрич, Търговище и Шумен.

Част от проблемите, които са обект на изследване в рамките на реализирането на проекта са: дългите процеси, нередовно призоваваните участници в един съдебен процес, назначаването на голям брой заседания в един и същ час, недружелюбната среда, конфликтите, възникващи между магистрати и други участници в съдебния просец и др.