Предлагат туристическия данък в общината да е между 0,60 лв. и 1 лв. за нощувка
Предлагат туристическия данък в общината да е между 0,60 лв. и 1 лв. за нощувка / netinfo

16 докладни записки са включени в дневния ред на предстоящото редовно заседание на шуменският общински съвет. Това стана ясно по време на провелия се Консултативен съвет. Предстои съветниците да разгледат предложение за промяна на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на общината. В нея е заложено въвеждането на туристически данък. Според последните промени в Закона за местните данъци и такси досегашната туристическа такса се заменя от туристически данък, който ще се определя от общинските съвети.

Според предложението на администрацията средствата за подслон и местата за настаняване  от 1 категория /една звезда/ ще заплащат налог от 0,60 лв. за нощувка. Тези от 2-ра категория /2 звезди/ - 0,80 лв. за нощувка, а средствата за подслон и местата за настаняване от 3,4 и 5 категория /съответно 3,4 и 5 звезди/ по 1 лев за нощувка.

През 2010 година на територията на община Шумен са реализирани  15 739 нощувки. Общите приходи от туристическа такса  са били в размер на 22 739 лв. Очакваните постъпления от туристически данък през тази година са 25 000 лв.

По време на редовното си заседание на 28 януари съветниците ще разгледат и предложение за допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. В него е предвидено таксата за издаване на данъчна оценка за недвижими имоти да бъде 5 лв. –за издаване до 14 дни, 10 лева- за издаване до 3 дни и 20 лева за експресно издаване до 6 часа.

В дневния ред на заседанието са включени още  предложения за определяне на цена за обезвреждане на отпадъци от регионалното депо за общините, включени в него и определяне на такса ”битови отпадъци” за настоящата година.