Искат повече яснота за изграждането на новата индустриална зона
Искат повече яснота за изграждането на новата индустриална зона / netinfo
Да се внесе по-голяма яснота по отношение на изграждането на високотехнологичната зона и това дали общината е осигурила равни условия за бъдещите инвеститори, това предложение приеха членовете на постоянната комисия по селско стопанство и екология, във връзка с предложението за изграждане на нова индустриална зона. То е внесено от кмета на община Шумен Красимир Костов.

По време на заседанието на комисията изпълнтелният директор на фирмата потенциален инвеститор „НИКИ - БТ” Николай Тончев заяви, че при цялостното завършване на индустриалната зона вероятно ще бъдат разкрити около 10 - 12 000 работни места. Той поясни, че това до голяма степен зависи от броя на инвеститорите, които ще бъдат привлечени. Г-н Тончев каза още, че ще лобира за това в рамките на новата индустриална зона да заработят преработвателни предприятия и да бъде изградено тържище за плодове и зеленчуци, тъй като в момента в Шумен не съществува такова. Според него, новата зона ще започне да функционира до третата година от старта на изграждането й.

Предвижда се новата индустриална зона да се намира североизточно от Шумен, на място където има изградени довеждащи комуникации.