Гражданите без документи за самоличност също с право на глас в изборния ден
Гражданите без документи за самоличност също с право на глас в изборния ден / netinfo

Звената „Български документи за самоличност" при ОД на МВР - Шумен ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас на предстоящите избори за членове на Европейския парламент на 25 май.

Създадена е необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

В зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност или лична карта с изтекъл срок на валидност.

При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 23 май по искане на гражданите ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо следното:
1. Гражданите лично да подадат искане в ОД на МВР и РУП за дните от 20 .до 24 май от 08.30 ч. до 17.30 ч. и на 25 май от 08.00 ч. до 17.00 ч.
2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване правото на глас в изборния ден, се издават само след подаване на заявление за издаване на лична карта и след цифрово заснемане на лицето на заявителя.
3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта удостоверение може да се издаде във всяко РУП и ОД на МВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес. Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

От местната полиция уточняват, че удостоверението се издава, само за да послужи пред Секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден.