/ Областна администрация-Русе
Всяка седмица ще се провежда заседание на Областната и общинските епизоотични комисии
Започна евтаназиране на свинете в трикилометровите зони на откритите две огнища на болестта Африканска чума в Русенска област.

Потвърдиха две нови огнища на Африканска чума в област Русе

На заседание на междуведомствената епизоотична комисия бяха приети още мерки, за да ограничи разпространението на заразата. Стартира и пробонабиране от животните в 10-километровата зона на огнищата. В нея попадат и три свинекомплекса с над 2 хиляди прасета. 

Заместник-областният управител на област Русе Свилен Иванов свика заседание на постоянно действащата междуведомствена епизоотична комисия относно актуалната обстановка по отношение на болестта африканска чума по свинете.

Установиха ново огнище на Африканска чума по свинете в област Плевен

Във връзка с обявените от вчера първично възникнали огнища на заразата в село Ценово,Ообщина Ценово и село Пет Кладенци, община Бяла бяха гласувани 14 решения по време на днешното заседание на комисията.

Кметовете на общините от региона ще трябва незабавно да сведат до знанието на собствениците на свине, отглеждани в т.нар. „заден двор“ изпратените информационни материали от страна на Областна администрация Русе, както и заедно с Регионалната инспекция по околната среда и водите да почистят нерегламентираните сметища.

Също така кметовете съвместно с Областната дирекция по безопасност на храните и Областна дирекция „Земеделие“ трябва да организират инвентаризация на свинете, отглеждани за лични нужди. Решено беше и да се провеждат ежеседмични заседания на областната и общинските епизоотични комисии.

Евтаназират всички домашни прасета и в Мизия

От своя страна Областната дирекция по безопасност на храните и Регионалната дирекция по горите ще бъдат отговорни за провеждането на активна информационна кампания, включително за подаване на сигнали на телефон 112 за открити мъртви диви свине или такива с нетипично поведение, при установяване на нерегламентиран превоз на месо, месни продукти и диви животни, както и за продължаване обучението на ловците за спазване на мерките за биосигурност по време на лов.

Двете институции ще актуализират и заповедите за контрол и информационните материали за болестта, а също и с останалите структури, имащи отношение към заболяването ежеседмично ще предоставят информация за предприетите действия от страна на всички ангажирани институции.

Регионалната дирекция по горите ще осъществява и постоянни наблюдения по график на ловностопанските територии в страната за установяване на умрели диви свине или такива с нетипично поведение.

Правителството отпуска 3,7 млн. лева за борба с африканската чума

Сред приетите решения е и Северноцентралното държавно предприятие стриктно да следва плановете за ползване на дива свиня в ловностопанските райони и да осигури транспортиране и хладилни съоръжения за съхраняване на диви свине до излизане на лабораторните резултати и съответно да въведе финансов стимул от 50 лв. за отстреляна дива свиня.

Областната дирекция по безопасност на храните и Териториална дирекция Дунавска на Агенция „Митници“ ще трябва да предприемат координирани действия за дезинфекция на републиканските пътища и паркинги, както и да проведат задължителна дезинфекция на граничните пунктове.

Потвърдиха нови случаи на Африканска чума в област Плевен

Не на последно място координацията между всички структури на местно ниво ще бъде засилена. Присъстващите бяха запознати и с отчет за изпълнението на приетите от комисията мерки до момента за предпазване и недопускане възникване и разпространение на заболяването на територията на областта, както и с инструкциите от страна министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева.

в заседанието участваха още заместник-областният управител на област Русе Валентин Колев, директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Георги Дяков, както и представители на свинекомплексите и други заинтересовани страни