/ Община Русе
До 31 октомври ще бъде удължен срокът на проект "Разкриване на Център за компексно обслужване на лица с увреждания, включително с тежки увреждания в Община Русе". Това стана ясно при посещение в центъра на зам.-кметa Енчо Енчев, директора на дирекция " Хуманитарни дейности" Катя Петрова и социални работници от общината.

На 29 юли потребителите му тържествено отбелязаха Деня на река Дунав и Петровден. Двама от тях, придружавани от грижещите се за тях сътрудници и членовете на екипа на услугата, представиха пантомимен етюд.

Изпълнена бе и песен, заучена под ръководството на трудотерапевта в центъра. Потребителите бяха транспортирани до мястото на събитието и след това до своите домове със закупения по проекта специализиран транспорт.

Русе се включва в кампанията „България срещу диабета“

Енчо Енчев благодари на екипа за положените усилия хората с увреждания да се чувстват подкрепяни и добре обгрижени. Те споделиха, че благодарение на вниманието, което получават в центъра, преодоляват психологически бариери, учат се да говорят, да вървят и не се чувстват  самотни и изоставени. Проектът помага и на близките им да упражняват своите професии.

Проект „Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе“, по сключен административен договор № BG05M9OP001-2.008-0003-С01, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, се реализира от Община Русе в периода от 1 октомаври 2018 г. до 31 октомври 2021 г.

Финансира се по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.