/ iStock/Getty Images
Денят на Дунав се чества на 29 юни – датата, на която е подписана Конвенцията за опазване на река Дунав.

Мисията е да се привлече вниманието към значението и опазването на реката и притоците й.

„Бъди активен“ и тази година е мото на 29 юни, а организатор на кампанията на европейско ниво е Международната комисия за опазване на река Дунав.

Българските крайдунавските общини  всяка година активно се включват с различни екологични акции, форуми, художествени прояви, спортни състезания, пленери, дискусии и  изложби.

Във Видин ще отвори врати работилница по приложни изкуства, като акцент ще е рисуването с цветен пясък.

В Лом ще се проведе акция за почистване брега на реката, кулинарно изложение и арт-работилница.

В Козлодуй по време на пътешествие с „Радецки“ ще се проведат образователни инициативи.

Децата от Оряхово ще творят върху речни камъни.

За поредна година Празник на Дунав ще бъде организиран в село Байкал, община Долна Митрополия.

Фестивал на Дунав ще има в Белене, където ще има концерти и кулинарни състезания.

За 29 юни млади еколози ще посетят организирано пречиствателната станция  в Свищов.  

В Русе ще се проведе регата, кулинарен фестивал и обявяване на победителите от конкурса за мултимедиен проект на тема „Разказ за Дунав“.

Тутракан ще посреща гости на традиционен празник на кайсията, а Силистра ще отбележи Деня на Дунав с богата културна програма.

Басейнова дирекция „Дунавски район“, Изпълнителна агенция по околна среда и регионалните инспекции по околната среда и водите в Монтана, Враца, Плевен,

Велико Търново и Русе
организират, участват и подпомагат провеждането на инициативи от кампанията за Деня на Дунав.
 
МОСВ