/ Русенски университет
В Русенския университет стартира 29-тата годишна конференция на Европейската асоциация за образование в областта на електротехниката и информационните технологии.

Задочниците в Русенския университет започнаха учебната година

Форумът ще продължи до 6-ти септември.
Той беше открит от почетните председатели на конференцията - ректора на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев и председателя на EAEEIE д-р Яромир Храд.

Русенски университет

Проф. Белоев приветства гостите с „Добре дошли!“ в Русенския университет и ги увери, че академичното ръководсто и организаторите ще се погрижат за техния приятен престой, както в университета, така и в град Русе.

Ново признание за Русенския университет "Ангел Кънчев"

Той потвърди, че русенската Алма Матер осъзнава необходимостта и изцяло подкрепя работата за подобряването на качеството на образователните ресурси и процеси в тази значима за човечеството област - електротехника и информационни технологии.

Накрая, ректорът пожела много нови инициативи и ползотворна работа на висички участници. Председателят на EAEEIE д-р Яромир Храд благодари за гостоприемството. Той пожела на участниците в конференцията тя да премине успешно за всички и да бъдат създадени много нови контакти, защото работата в тази област за развитието на Балканите е от изключитено значение.

Излезе първото класиране в Русенския университет

Заявки за участие в конференцията са подадени за 127 доклада, а първоначалното оценяване са преминали 97. След повторната проверка са селектирани за участие 62 доклада, написани от съавтори от 19 страни (Франция, Великобритания, Германия, Дания, Норвегия, Исландия, Финландия, Португалия, Словения, Хърватия, Румъния, Израел, Италия, Чехия, Полша, Гърция, Испания, Латвия и България).

Съавторите в докладите са общо 212, като най-голям брой са от Румъния и Чехия. Представените доклади ще бъдат индексирани в редица международни бази данни, като Скопус (Scopus), Гугъл Наука (Google Scholar), dblp и други.

Студенти представиха край Лондон прототип на водородна градска кола

В програмата, освен сесиите за представяне на докладите, са предвидени разходка до забележителностите на град Русе, както и до старата столица на България - Велико Търново.

Повече информация за конференцията можете да намерите на: https://eaeeie2019.academy-bg.eu