/ iStock/Getty Images
Екип на Русенския университет ще организира тестови презентации на новосъздадената мобилна водородна лаборатория "Hydro Lab" в три училища в крайдунавския град, съобщиха от университета.

Ректорът на Русенския университет се е срещнал с директори на институт "Конфуций"

Създадената водородна мобилна лаборатория представя водорода като иновативен източник на енергия на максимално широк кръг от хора. По време на презентациите, които ще се състоят утре и на 6 декември - петък учениците ще се запознаят с бъдещите алтернативни източници на енергия и ще видят практически ефекта от използването на водородна енергия.

Русенският университет организира "Русенска универсиада" повече от 25 години

Лабораторията е част от проекта "Hydro Lab", който се осъществява по програмата "Знание и растеж" на общинската фондация "Русе - град на свободния дух". Основната цел е създаване на условия за формиране на трайни знания и умения в областта на използването на водородна енергия за опазване на околната среда и употребата на алтернативни горива и енергии.

Излезе първото класиране в Русенския университет

В рамките на проекта екипи от ученици, студенти, докторанти и преподаватели с иновативно мислене ще разширят и обогатят своите знания и практически опит, свързани с борбата срещу замърсяването на околната среда.