/ iStock/Getty Images
Вече определена площадка за поставяне на автоматична измервателна станция за качеството на атмосферния въздуха в Русе, с протокол от 31 май работна група от експерти от община Русе, МОСВ, Изпълнителна агенция по околна среда, РИОСВ и Регионална лаборатория-Русе към ИАОС, съобщиха от МОСВ.

Определят място за измервателна станция на въздуха в Русе

Община Русе е предложила три места, след направен оглед от работната група е избрана площадката в помощно училище „Д-р Петър Берон“. Местоположението отговаря на изискванията на Наредбата за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.

Изборът на мястото на общинския пункт за мониторинг на КАВ се базира на подадени сигнали от граждани за неприятни миризми на органични съединения, характерни и отделяни от промишлените предприятия на територията на Русе.

Въвежда се видеонаблюдение на замърсителите на въздуха в Русе

Припомняме, че на 18 май министърът на околната среда и водите Асен Личев обеща на среща с кмета на община Русе Пенчо Милков площадката да бъде определена до 4 юни.

Министър Личев се разпореди веднага да бъде задействана процедурата и мястото на площадката е вече факт.