/ МОСВ
Площадка за поставяне на  автоматична измервателна станция за качеството на атмосферния въздух в Русе, ще бъде определена до 4 юни, заяви министърът на околната среда и водите Асен Личев на среща с кмета на града Пенчо Милков.

Министърът се ангажира да възложи проверка на комплексното разрешително на голямо предприятие в града, което по думите на кмета системно се нарушава от въпросната фирма.

Ако е допуснато нарушение, което води до задължително изменение на разрешителното, ще бъдат наложени санкции по най-бързия начин, обеща министър Личев.

Да се осъществят дипломатически контакти за включването на Община Русе в Международна експертна група Румъния - България  по спогодбата за околната среда, в която се разглежда и качеството на въздуха, ангажира се още министърът.
 
 
Пресцентър МОСВ