/ iStock/Getty Images
Планираните средства за Програмата тази година са в размер на 55 хил. лв.
Основната цел на Програма „Асистирана репродукция“ е повече семейни двойки с репродуктивни проблеми да получат шанс да имат собствено дете, съобщиха от Общината.

Близо 120 млн. лв. е рамката на проектобюджета за 2020 г. в Русе

Община Русе е сред първите, инициирали тяхното финансово подпомагане и Програмата заема приоритетно място в Общинския план за развитие 2014-2020 г. Тя се реализира от 2008 г. с одобрени критерии, определени с Решение на Общински съвет-Русе, и е стартирала с бюджет в размер на 35 000 лв.

В резултат на проявения интерес и увеличаващия се брой на подалите документи за кандидатстване, финансовите средства са се променяли в годините, като през 2016 г. са достигнали 50 000 лв., а от 2019 са 55 000 лв.

Ще се проведе публично обсъждане на бюджет 2020 г. на Община Русе

За периода 2017-2019 година, по Програма „Асистирана репродукция“ са били одобрени 119 кандидати, а отпуснатите средства са били в размер на 145 465 лв. За положителен резултат през тези години са информирали общо 14 двойки.

Следва да се отбележи, че кандидатите не са длъжни да информират за положителен резултат и броят може да е по-голям. Планираните средства за Програмата тази година са в размер на 55 хиляди лева.

Приемът на документи ще стартира през април. Общинска администрация ще информира допълнително за насоките за кандидатстване.