/ iStock/Getty Images
Местната управа в Русе търси мнението на гражданите при разработването на "Плана за интегрирано развитие на община Русе (ПИРО) за периода 2021-2027 година", съобщиха от Общината.

Ще бъде представен проект на "Стратегическа рамка за развитие на община Русе" пред русенци, а те ще могат да предложат своята визия, цели и приоритети за бъдещето на града.

Нова станция ще измерва качеството на въздуха в Русе

Целта е да бъде чуто мнението на максимално широк кръг от хора и да се повиши обществената информираност относно приоритетите за развитие на Общината.

Интегрираното планиране изисква участието на всички заинтересовани страни при вземане на инвестиционни решения, свързани с жилищата, инфраструктурата, образованието и здравеопазването на даден район, както и относно транспорта, икономическия растеж, социалното и културното благосъстояние.

Проектът предвижда и преодоляване на негативните тенденции в демографското развитие на общината.