/ община Русе
В Русе завърши изграждането на двата нови центъра за социални услуги в сградата на бившия дом за деца "Св. Димитър Басарбовски".

В нея ще бъдат обособени център за грижа за хора с увреждания и център за грижа за хора с деменция.

Обзавеждането и оборудването на сградата осигуряват условия, които са близки до домашната среда, като са съобразени с функционалните изисквания, дадени като насоки по проектното предложение.

Всеки от центровете разполага с леглова база с капацитет 15 потребители. Стаите са за двама или трима и разполагат със самостоятелни санитарни възли.

Близо 15% от българите страдат от психични разстройства

Обособени са и отделни кухненски боксове към трапезариите, оборудвани с необходимата техника за приготвяне на храна при домашни условия. До всяко от помещенията е изградена достъпна среда в т.ч. е наличен и асансьор за инвалидни колички и товари до стаите на втория етаж.
 
Двата центъра разполагат и с много общи помещения за групови дейности, които осигуряват възможност за провеждане на занимания (свободни дейности и дейности, подпомагани от персонала). Облагородено е дворното място, като са създадени условия за почивка и отдих, а също и занимания на открито.

Преди настаняването на първите потребители предстои дооборудването на мястото и провеждането на процедурата за избор на доставчик на услугата.

Всички дейности са реализирани по проект „Осигуряване на инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания".

 
община Русе