/ iStock/Getty Images
Още една автоматична станция ще измерва качеството на атмосферния въздух в Русе, съобщиха от общината в крайдунавския град.

Станцията е наета за ползване от община Белене за срок от две години и е монтирана е в двора на Помощното училище "Д-р Петър Берон". Разполага с анализатор за измерване на фини прахови частици ФПЧ10 и ще следи и за наличието на серен диоксид, азотни окиси, въглероден оксид, бензен и общи въглеводороди.

В Русе обсъждат програмата за качеството на въздуха

Към момента се разработва техническата спецификация за обявяване на обществена поръчка за дооборудване на станцията с анализатор за непрекъснато отчитане на още органични съединения.

Показателите могат да послужат на контролните органи за установяване на нарушители.