/ iStock/Getty Images
Две станции за контрол на въздуха са разположени на територията на Русе, а в скоро време предстои да бъдат поставени още две стационарни мониторингови съоръжения, съобщиха от Общината.

Отново мръсен въздух: Прахови частици над нормите в 11 града

Автоматичната измервателна станция (АИС) "Възраждане" се намира в централната градска част. Тя показва данни в реално време на интернет страницата на общината и на двете информационни табла на площад "Свобода" и на ул. "Котовск".

Станцията отговаря на критериите на градски фонов пункт и е част от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух. В АИС "Възраждане" се измерват озон, азотен оксид, азотен диоксид, въглероден диоксид, серен диоксид, бензен, фини прахови частици и метеопараметри.

Налична е и мобилна станция за измерване на показателите на атмосферния въздух, разположена на международния булевард "България" в Русе. От местната управа съобщават, че кметът на града Пенчо Милков е имал среща наскоро с министъра на околната среда и водите за подмяна на мобилната станция с нова, която да предоставя данни в реално време и да бъде включена в информационната система за мониторинг на въздуха на община Русе.

Русенци си търсят правата заради мръсния въздух

В изпълнение на интегриран проект по програмата "LIFE" - "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух", предстои поставянето на още две стационарни мониторингови станции.

Те ще допълват базата данни от пунктове за постоянно наблюдение на Националната система за мониторинг на околната среда, както и системата от мобилни станции.