„Методът Монтесори“‎ - Помогни ми да се справя сам

/ Община Пловдив
Лекция на тема „Методът Монтесори“‎ - Помогни ми да се справя сам, ще се проведе от 11:00 ч. в събота - 12.01, в РБ "Любен Каравелов". „Детето се ражда и се захваща за своята тайнствена задача; то трябва парче по парче да изгради онези удивителни способности на човек, адаптиран към своето време и своята страна.

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ - партньор в проект за литературен туризъм

То изгражда ума си стъпка по стъпка, докато не достигне изграждането на памет, до способността да разбира и възможността да мисли.“ – Това пише Мария Монтесори в една от книгите си за първия период от детското развитие и за ролята на възрастния в него.

„Нашата работа като възрастни не се състои в това да обучим, а в това да помогнем на детския ум в дейността по развитието му". Лекцията е насочена към родители и педагози, вдъхновени от философията на Мария Монтесори.

Кметът Пламен Стоилов с коледен подарък за четящите хора

Ина Ганева - сертифициран Монтесори педагог и представител на Асоциация Монтесори - Ръка за Ръка ще разкаже за „попиващия ум“ на малкото дете; връзката между свободата и дисциплината; значението на наблюдението от страна на възрастния и средата, в която расте детето; Монтесори материалите и разликата им с обикновените играчки; ролята на сетивното развитие и други важни елементи на метода Монтесори. Ще бъдат представени видовете дистанционни обучения, които Асоциация Монтесори - Ръка за Ръка провежда.

Те са предназначени за възрастни, които желаят да се запознаят задълбочено с принципите на метода. При успешно завършване, курсистите получават сертификат и правоспособност за работа с деца по метода Монтесори съответно във възрастите 0-6 години, 6-12 години и с деца със специални образователни потребности. Разбира се, ще има време да зададете вашите въпроси!