/ РИОСВ
Езерото Сребърна замръзна. Дебелината на ледената покривка е около 7 см.

В централните части на водното огледало има незамръзнало петно, върху което се наблюдават струпвания на птици - неми лебеди, лиски, зеленоглави патици, зимно бърне и морски орли.

Монтират съоръжения и стартират залесяване в резервата „Сребърна“

През нощта езерото приютява многобройни ята птици от вида голяма белочела гъска. Спорадично на територията на поддържан резерват „Сребърна“ се появяват няколко къдроглави пеликана. Ежедневно се извършват обходи.

Не са констатирани нарушения на територията на защитената местност.