Розови пеликани
Розови пеликани / РИОСВ
Няколко двойки от вида Розов пеликан се сдобиха с малки в поддържан резерват „Сребърна“, съобщиха от Регионалната инспекция по околна следа и води в Русе. Те са се загнездили на тръстиковите острови в колонията на къдроглавите пеликани. Двойките са наблюдавани чрез системата за видеонаблюдение. Един розов пеликан е с пръстен и ще се следи, за да се установи произхода му. Възможно е птицата да е опръстенена целево в друга държава или да е била „пациент” на Спасителния център на „Зелени Балкани“ в Стара Загора.

Тази година има по-малка по численост група на розови пеликани в резервата – около 20 екземпляра, които си почиват и се хранят. Вероятна причина за загнездването на розовите пеликани е благоприятният и достатъчен терен на тръстиковите острови, който къдроглавите им събратя не могат да запълнят, по мнение на експертите . Те съжителстват мирно в колонията и не демонстрират явна конкуренция за терен и храна. За наличие на смесена колония от къдроглави и розови пеликани е твърде рано да се твърди.

Розовите пеликани обикновено гнездят в Делтата на река Дунав, в Гърция, Турция и екваториалните части на Африка и Азия.