287 събития, посетени от близо 107 000 души, отчете фондация "Русе - град на свободния дух" за 2018 г.

/ netinfo

Отчет за дейността на Фондация „Русе - град на свободния дух“ за 2018 година беше представен на пресконференция днес. На срещата с журналисти присъстваха д-р Страхил Карапчански – Председател на Управителния съвет, членовете на Управителния съвет - г-жа Ирена Петрова и г-жа Мария Георгиева, Изпълнителният директор на Фондацията г-жа Елена Минкова и експерт „Програми и проекти“ - г-жа Десислава Василева.

Фондация "Русе - град на свободния дух" приема проекти по програма „Знание и растеж"

Д-р Карапчански представи по-важните акценти от работата на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2018 година. Той отбеляза, че през изминалата година са осъществени 287 събития, посетени от близо 107 000 души. Фондацията е заложила на идеи, в чието реализиране се включиха 36 екипа.

Министерски съвет отпусна допълнителни средства за Русенска област

Близо два пъти е нараснал броят на активните участници, в сравнение с 2017 година. През предходната година той е 7779, а  доброволците са 369 . Създадени бяха 960 творчески продукта. В резултат на дейностите са реализирани 284 партньорства.

Водени от убеждението, че най-добрите посланици на Русе са талантливите и знаещите, хората с новаторско мислене, в рамките на фонд „Лицата на Русе“ са подкрепени 101 местни таланти, сред които  две талантливи лица и четири творчески екипа от Община Русе.

Повече средства за детски площадки осигурява Бюджет 2019

Продължи реализирането на стартиралата през 2016 година  благотворителна кампания под мотото „Талант без граници“ в полза на обновяването на музикалните инструменти в НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ в гр. Русе. За да може училището да реализира отговорната си мисия са необходими средства в размер на 146 250 лв. за постепенно закупуване на нови 15 пиана, които да заменят неподлежащите на ремонт инструменти.

За периода от 1 януари до 31 декември 2018 г. по специално разкритата за целта сметка на Фондация „Русе - град на свободния дух“ са постъпили 2362  лв. от общо 4 дарения. Така общата събрана сума за две години е 6881 лв. Кампанията ще продължи и през 2019 г.