/ Георги Димитров
В Разград започва работата по изграждането на кръговото кръстовище до автогарата, съобщиха от Общината.

Над 160 фирми от област Разград са подкрепени с евросредства

Кметът Денчо Бояджиев и представител на фирмата-изпълнител са подписали договора за проектиране и изграждане на съоръжението. Договорът е на стойност 48 888 лева без ДДС, като 4000 от средствата са за изготвяне на инвестиционния проект, а останалите са за строителните работи. Срокът за извършването ремонтните работи е 30 дни.

Новото кръгово кръстовище се изгражда с цел подобряване безопасността на автомобилния и пешеходен трафик, както и по-равномерно разпределяне на транспортните потоци в този участък.

Кръстовището ще е двулентово с ширина, позволяваща безпроблемното преминаване на товарни автомобили, автобуси и други превозни средства на обществения транспорт и ще се оформи с вътрешен кръг чрез монтаж на преместваеми елементи.

Община Разград очаква предложенията на гражданите за Плана за интегрирано развитие

Максималният диаметър на външния кръг на кръстовището ще е 19.9 метра. С цел недопускане задръстване на автомобилния трафик в кръговото кръстовище пешеходните пресичания ще бъдат изнесени извън обхвата на кръга, като се осигури безопасното пресичане на пешеходци.

Финансирането на обществената поръчка е със собствени бюджетни средства. Изграждането на това кръгово кръстовище бе обявено от кмета Денчо Бояджиев като ангажимент на общинското ръководство още при представянето на новия управленски екип и по-късно включено в бюджета за 2020 г.