/ iStock/Getty Images
До 10 юли се удължава срокът за попълване на анкетата, която е един от методите за подготовка на стратегическата част на Плана за интегрирано развитие на община Разград за периода 2021-2027 г., съобщиха от общинската администрация.

Анкетата трябваше да е валидна до днес, но заради извънредната епидемични ситуация и за да получат възможност повече жители на общината да изразят своето мнение за развитието ѝ, срокът е удължен. Тя може да се попълни онлайн на сайта на общината, на хартиен носител във фронтофисите на общината, в кметствата и кметските наместничества по населени места, както и в Областния информационен център.

Фирми от Разградско са с одобрени проекти за преодоляване на кризата от пандемията

Освен предложения от попълнените анкети, в Плана за интегрирано развитие на община Разград ще влязат и предложения, направени на последващи обществени обсъждания.
С изработването на Плана е ангажирана работна група от експерти в общинската администрация, чийто председател е заместник-кметът Добрин Добрев. Консултантска подкрепа оказва и Институтът за управление на програми и проекти, посочват от общинската администрация.