/ Община Разград
Заместник-кметът на Община Разград Милена Орешкова, главен експерт в отдел „Образование” Даринка Димитрова и младши експерт в отдел „Образование” Теодора Ненкова участваха в Седмата национална среща на общинските експерти по образование, организирана от Националното сдружение на общините в периода 12-14 февруари в Пловдив, съобщиха от Общината.

Община Разград

В първия ден на форума бяха представени добрите практики на община Пловдив при внедряване на Метода Монтесори в пет детски градини, една ясла и две основни училища. Общината активно съдейства при въвеждането, финансирането на обучението на педагогическите специалисти и оборудването изцяло на детските градини с необходимото обзавеждане и анализира резултатите на децата.

Зам.-кметът Милена Орешкова откри пролетния дял на 11-ото издание на Ученическа волейболна лига (СНИМКИ)

Една от другите иновативни практики, представени от Стефан Стоянов
- зам.-кмет на община Пловдив, беше дигитализирането на учебния процес в училищата и детските градини, въвеждане на електронна система за заплащане на таксите и други подходи за постигане на европейски стандарти в образователната сфера.

В дискусионния форум, в който участваха над 150 представители на общините - експерти от общинските звена в сектор „Образование”, председатели и членове на комисии по образование в общинските съвети, представители на второстепенните разпоредители с общинския бюджет в образованието, заместник-кметове с ресор „Образование“, се включи и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, както и експерти от МОН, представители от НСОРБ и СБУ.

Община Разград

Бяха обсъдени теми, касаещи професионалното образование, ангажиментите на държавата, общините и училищата към осигуряване на по-качествено и по-достъпно образование, както и разширяването на подкрепата за предучилищното образование.

Основен казус, обсъждан от специалистите в образователната сфера, се оказа включването на 4-годишните в задължителния обхват в предучилищната подготовка и възможностите за национално финансиране на таксите за детските градини по Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование".

Голям интерес предизвика публичното обсъждане на бюджет 2020 г. в Разград (СНИМКИ)

След представяне от финансовите експерти на МОН на целевите средства за финансиране на предучилищното и училищна образование, както и предстоящите национални програми и средства за извънкласни дейности, транспорт, обхват на учениците и работа с уязвимите групи, присъстващите се обединиха около заключението, че средствата в сферата на образованието не са малко, но е важно тяхното ефективно и целесъобразно разпределение и разходване. Бяха представени и възможностите за финансиране на общините с подкрепата на Оперативните програми през следващия програмен период.

Община Разград

„Срещата бе полезна не само заради споделения опит, но и с оглед формиране на по-ефективна визия за разпределение на целевите средства от държавния бюджет по формула за училищата и детските градини в Община Разград, при обсъждането ѝ с директорите през предстоящата седмица", обобщи зам.-кметът Милена Орешкова след края на форума.