/ Община Разград
Голям интерес предизвика публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Разград за 2020 г. За пръв път на подобна дискусия имаше правостоящи, а продължителността й бе 2 часа и половина.

Кметът Денчо Бояджиев представи номинациите за „Почетен гражданин на Разград” (СНИМКИ)

Основните рамки на проекта за бюджет представи Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев. Общият обем на проекта за бюджет за 2020 г. е в размер на 55 223 х.лв., в т.ч. за държавни дейности - 32 247 х.лв. и 22 976 х.лв. за общински дейности и дофинансиране на държавните дейности. 

Община Разград

Общият обем на данъчните приходи е 4 905 х.лв. Те включват: данък върху недвижимите имоти - 1 430 х.лв., данък върху превозните средства - 2 200 х.лв., данък при придобиване на имущество - 1 100 х.лв., патентен данък – 80 х.лв., данък за превоз пътници - 55 х.лв., туристически данък - 40 х.лв. и др. данъци – 0,2 х.лв. Общият обем на планираните неданъчни приходи за тази група е 12 015 х.лв. В тях се включват:

Приходи от управление на собственост - 6 514 х.лв., включващи приходите от стопанската дейност на общинските предприятия и приходите от наеми на общинска собственост и земеделски земи; Приходи от продажба на общинска собственост – 489 х.лв., които са обвързани с Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 г.; Приходи от такси – планирани са на база размер на таксите и цени на услуги, определени в наредбите на Община Разград, натуралните показатели, отчетните данни за последните три години. За 2020 г. приходите от общински такси са в размер на 5 314 х.лв.

Започна турнирът по футбол на малки врати, посветен на Деня на Разград

Най–голям дял в тази група са приходите от таксата за битови отпадъци - 3 900 х.лв., следва таксата за детски градини - 404 х.лв. и таксите за административни и технически услуги - 370 х.лв.

Община Разград

Изравнителната субсидия, която е предназначена да осигури минимално равнище на местните услуги в общината и е в размер на 2 304 х.лв. и включва 2 105 х.лв. субсидия за местни дейности и 199 х.лв. за зимно поддържане и снегопочистване.

Увеличението на субсидията за местни дейности компенсира част от увеличението на минималната работна заплата. Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 996 х.лв., като спрямо 2019 г. увеличението е с 93 х.лв. Преходният остатък за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности е  в размер на  4 888 х.лв.

Кметът Денчо Бояджиев представи и по-големите обекти, за които е предвидено финансиране през тази година: основен ремонт на път RAZ 2116/II-49, Манастирско- Разград/-Островче - до границата общини /Разград-Лозница/ - Сейдол; основен ремонт на път RAZ 1118/II-49, Разград-Киченица/-жп гара Разград - Раковски - Киченица/ II-49 /; основен ремонт на ул.Странджа /от бул."Априлско въстание" до фурна "Лазаров"/; проектиране и изграждане на кръгови кръстовища на ул.Странджа /до БИЛЛА и на кръстовището с ул. „Грънчарска/ и на бул. "Априлско въстание" и ул. "Пета" (до Автогарата); благоустрояване около спортна зала "Абритус"; изграждане на канализация и асфалтиране ул. "Преслав" - от ул. "Перистър" до ул. "Сливница"; отводняване на уличното платно до Нов гробищен парк; изграждане на улична канализация по ул. "Кресна", ул. "Бабуна", ул. “Бенковски“, от ул. “Странджа” до ул. “Битоля“, канализация с.Дянково и др.; изграждане на система за видеонаблюдение с обхват територията на кафе-аператив и нощен клуб "Сохо", хотел "Cartoon", кооперативен пазар ж.к. „Орел”, кръстовището на бул. "България" и ул. "Бузлуджа"; изграждане на детска площадка за деца инвалиди; път в с.Гецово - продължението на ул. „Ив.Вазо” покрай игрището до републиканския път; текущи ремонти на част от улици в гр.Разград: „Перистър“, „Казанлък“, „Преспа“, „Е.Димитров“, „Ахелой“, „Весела“, „Брегалница“, „Полк.Марков“ , „Н.Пенев“, „Плиска“, „Околчица“, „Дондуков“ и др. Голяма част от приоритетните обекти са по сигнали на граждани по наболели проблемни участъци – уточни Кметът Бояджиев.

Президентът Румен Радев ще е гост на Празника на Разград (ПРОГРАМА)

По време на обсъждането, гражданите имаха множество предложения и идеи за реализация.
Становища по тях изразиха кметът Денчо Бояджиев и заместниците му Добрин Добрев, Милена Орешкова и Мирослав Грънчаров.

Сред исканията на гражданите бяха за: поддържане на детските площадки, поставяне на повдигнати пешеходни пътеки, допълнително отпускане на средства за прилагане на метода Монтесори в детските градини, допълнителни средства за изграждането на Военния мемориал, за ремонт на централната улица в село Мортагоново,  увеличаване на броя на камерите за видеонаблюдение и ефективното им използване по отношение на безопасността на движението, осигуряване на трайно решение за отопление на детската градина в село Гецово, осигуряване на електронен достъп до общия устройствен план на града, промяна на маршрута на автобусите по линия №5 с включване на магазин „Кауфланд”, изработване на концепция за придвижването с велосипед и пеша.

Община Разград

Имаше и предложение за подобряване ефективността от събиране на наложени глоби за неправилно паркиране, както и за премахване на изоставени от години автомобили.

Поставен бе и въпросът за ефективно решаване на проблемите с безстопанствените кучета с чипиране и кастриране. Възникна и идея преди подготовката на следващия бюджет да се проведе предварително обсъждане  във връзка с инвестиционната дейност, свързана с ремонтите на пътища и велоалеи.

Деца от Майчин център при СНЦ “Кармен“ представиха обичаи за Банго Васил пред зам.-кмета Мирослав Грънчаров (СНИМКИ)

Благодаря на всички участници в публичното обсъждане, сериозното присъствие и отношение показва загрижеността на гражданите към проблемите на Общината, които могат да се решат само в диалог”, завърши дискусията г-н Бояджиев.