/ ThinkStock/Getty Images
В периода 25-28 февруари Община Разград ще проведат още три официални церемонии „Откриване на обект“, съобщиха от Общината.

Вторият обект от проекта за обновяване на образователната инфраструктура бе открит (СНИМКИ)

Събитията са част от задължителните дейности по публичност и информираност по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на Разград“, който се реализира в рамките на Инвестиционната програма на Община Разград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Посредством церемониите ще бъдат представени на широката общественост извършените строителни и ремонтни дейности по внедряването на енергоефективни мерки и благоустрояването на детските заведения.

Откриха ремонтираната по европроект детска ясла „Звездици“ (СНИМКИ)

Събитията ще се проведат при следния график:


25 февруари - вторник, от 10:30 часа - откриване на подобект „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на детска градина 12 „Зорница“

Място на провеждане: двор на детска градина „Зорница“, Разград, ул. „Велико Търново“.

26 февруари - сряда, от 10:30 часа - откриване на подобект „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на детска градина 5 „Незабравка“

Зам.-кметът Милена Орешкова участва в Седмата национална среща на общинските експерти по образование (СНИМКИ)

Място на провеждане: двор на детска градина „Незабравка“, Разград, ул. „Гео Милев“ №1.


28 февруари  -петък, от 10:30 часа - откриване на подобект „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворното пространство на детска градина 4 „Митко Палаузов“

Място на провеждане: двор на детска градина „Митко Палаузов“, ул. „Дунав“ №30.

Проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на Разград“ е на обща стойност 9 897 137,19 лв. и е насочен към подобряване качеството на образованието в община Разград чрез изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност, рехабилитация на дворните пространства, изграждане на достъпна архитектурна среда и доставка на оборудване и обзавеждане в 12 обекта на образователната инфраструктура в град Разград - училища, детски градини и детски ясли.