/ ОД на МВР-Разград
Зонално състезание от Републиканския преглед по стрелба с пистолет за служители на МВР се проведе в Русе на 13 февруари, съобщиха от полицията.

ОД на МВР-Разград

Надпреварата се състоя в стрелбищния комплекс в сградата на ОД на МВР-Русе и в нея участваха отбори, сформирани от служители от различни структури на Министерството на вътрешните работи от областите Русе, Търговище, Силистра, Разград и Шумен.

РУ-Кубрат и „Охранителна полиция“ – първенци в зоналното състезание по стрелба

Състезанието се провежда в един ден, по регламент, изготвен от „Център за бойна подготовка и спорт“ при АМВР. Изпълняват се специфични упражнения, в различна форма и състав на отборите, като се оценяват за време, точност на стрелбата и правилно изпълнение.

Системата за провеждане на полицейска стрелба включва 16 изстрела, които се изпълняват с най-малко два пълнителя. Стрелящите използват само служебно зачисленото им оръжие.

В индивидуалното класиране при мъжете представителите на ОД на МВР завоюваха първо и трето място - съответно Иван Атанасов от РУ-Разград и Йордан Йорданов от РУ-Кубрат.

ОД на МВР-Разград

Състезанията по стрелба с пистолет са организирана дейност за усъвършенстване и затвърждаване на специфични познания, умения и повишаване нивото на психическа устойчивост на служителите.

В състезанията се изпълняват техники, усвоени и усъвършенствани в процеса на обучение по стрелкова подготовка. Републиканският преглед по стрелба с пистолет е неразделна част от професионалното обучение по стрелкова подготовка в МВР, както и част от Спортния календар за 2020 година, утвърден от Спортна асоциация-МВР.

Близо 3000 наказателни документа за нарушения по пътищата са съставени през януари

Заключителният етап на Републиканския преглед ще се проведе от 23 до 26 юни в ОД на МВР-Варна.