/ Община Горна Оряховица
Във връзка с изпълнението на Наредба № РД-07-7 от 28 юли за включване на механизма лична помощ, Община Разград стартира процедура за включване в механизма лична помощ.

Започва ремонтът на ДГ ''Зорница'' в Разград

Кандидати за участие в механизма могат да бъдат:

- Лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;

- Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

- Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.


Кандидатите следва да подадат Заявление с копие от ТЕЛК в Дирекция „Социални подпомагане“ гр. Разград , с адрес: Разград, бул. „Княз Борис I“ 72, за изготвяне на Индивидуална оценка на потребностите за хора с увреждания.

Областният управител на Разград оглави Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за включване в механизма след изготвена Индивидуална оценка на потребностите за хора с увреждания: заявление-декларация за кандидатстване - по образец; направление издадено от дирекция „Социално подпомагане“, с определени брой часове за лична помощ.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в сградата на Община Разград, с адрес:Разград, бул. „Бели Лом“ № 37 А, ет. 5, стая 506 и стая 510.

Документите ще се приемат всеки работен ден от 8.30 ч. до 11.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч. в стая 506 или 510 в административната сграда на Община Разград. За допълнителна информация: тел. 084/ 618-218, Кольо Колев  -ст. експерт към отдел „Социални дейности“ и Кадер Мустафова - мл. експерт към отдел „ Социални дейности“.