/ iStock/Getty Images
Досегашният заместник-директор на ОД на МВР Диян Минков поема ръководството на полицията в Разград.

С министерска заповед е прекратено временното му преназначаване на длъжност „заместник директор”, считано от 4 юни. С последваща заповед МЗ 8121К-6689 е назначен за ВПД Директор III степен на ОД на МВР.

И хасковската полиция е с нов директор

Старши комисар Минков е роден през 1977 г. Висшето си образование е завършил в РУ „Ангел Кънчев” през 2000 г. Постъпва в системата на МВР през 2004 г. като разузнавач в "Икономическа полиция".

През 2013 г. става ВНД началник група "Престъпления против народното стопанство" в Икономическа полиция, а от 2014 година е титуляр на длъжността. От 2015 до 2021 година е началник група „Противодействие на престъпления в непроизводствената сфера“ в сектор „Противодействие на икономическата престъпност“.

Със заповед на Министъра на вътрешните работи Рег. № 8121К-5110/16.03.2021 г. бе временно преназначен на ръководна длъжност "Заместник директор" в ОД на МВР.