/ iStock/Getty Images
Семействата на 816 първокласници и 778 осмокласници в област Разград са подали заявления и вече са одобрени да получат еднократна помощ от 300 лева за началото на новата учебна година.

По данни на Регионалното управление на образованието в Разград, в началото на учебната година в областта в първи клас са постъпили
950 ученици,
а в осми - 843-ма.

Реализират нов проект за интеграция на уязвими групи в Шуменско

Съпоставяйки тези данни с броя на приетите заявления за помощта става ясно, че до момента 86 на сто от семействата на новопостъпилите в училище са се възползвали от правото си на подпомагане, а при осмокласниците - 92 процента.

За миналата учебна година, когато имаше подоходен критерий до 450 лв. на човек от семейството, в област Разград са били отпуснати помощи на 531 семейства на първокласници и 412 - на осмокласници.

Кандидатстването за помощта продължава до 15 октомври.
БТА