/ Thinkstock/Getty Images
Близо 36 % от населението на област Разград е живяло в материални лишения през миналата година. В сравнение с 2018 г. този дял нараства с 10,5 процентни пункта, съобщиха от отдел "Статистически изследвания - Разград" на база изследване на индикаторите за бедност и социално включване.

Детските площадки и пенсионерските клубове в Разград отварят отново

Данните сочат, че 72,9 на сто от жителите на областта са изпитвали ограничения при осигуряването на средства за отопление на жилището си. В невъзможност да отидат на почивка са били около 66 на сто от домакинствата. Близо 54 процента от хората са посочили, че са имали затруднения при посрещането на неочаквани разходи, а почти 40 процента са срещали трудности при плащането на време на разходите, свързани с жилището.

През 2019 г. линията на бедност в област Разград е била 364,50 лв. средномесечно на човек от домакинство. Под прага на тази линия са били 21,2 процента от хората в областта.

Община Разград ще осигури топла храна на още 25 нуждаещи се

Спрямо предходната година нарастването е с 37,2 на сто, а ръстът на относителния дял на бедните е с 6,5 процентни пункта.
БТА