/ iStock/Getty Images
"След едногодишно прекъсване археологическите разкопки на Ранносредновековното селище в местността "Петрова нива", в сърцето на Археологическия резерват "Сборяново", са подновени.

Те са финансово подкрепени от Министерството на културата, след одобрен проект, и от Историческия музей в Исперих", съобщи зам.-ръководителят на разкопките Мария Николаева.

Президентът Радев откри националния възпоменателен събор в местността Петрова нива

Кампанията е започнала в началото на тази седмица и ще продължи до края на юли. Ръководител на проучванията е гл. ас. д-р Елена Пенчева от СУ "Св. Климент Охридски". Своята студентска практика ще проведат седемнайсет студенти от IV курс по специалността "Археология".

В екипа участват археолозите от Историческия музей в Исперих Мария Николаева, Теодора Василева, Християн Узунов и Юлияна Събева - консерватор-реставратор.
Селището е ключов обект за изясняване на структурата и селищната организация на селото от времето на Първото българско царство (IХ-Х век).

"Основните цели на екипа са свързани с допроучването на едно от жилищата, площадката пред пещта за керамика, проучване на негативни структури, засечени в предходни години - разположени в западната част на дворното пространство", каза Николаева.

Тя добави, че успоредно с археологическото проучване продължават интердисциплинарните изследвания върху костния материал и палеоботаниката.
БТА